joomla

Відділ освіти, молоді та спорту

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ про порядок звітування керівників ДНЗ про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю

1. Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та Положення про професійно-технічний навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського комітету, ради, піклувальної ради та громадськості.

Витяг із Закону України №76 - VIII від 28.12.2014

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України

 

Верховна Рада України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

У Законi України «Про дошкiльну освiту» (Вiдомостi Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259; 2014 р., № 2–3, ст. 41):

1) абзаци перший та другий частини шостої статтi 16 замiнити одним абзацом такого змiсту:

«6. Реорганiзацiя i лiквiдацiя дошкiльних навчальних закладiв комунальної форми власностi (крiм закладiв, визначених у частинi четвертiй цiєї статтI) здiйснюється за рiшенням сесiї мiсцевої ради, державної форми власностi — за рiшенням засновника (засновникiв)».

У зв’язку з цим абзаци третiй та четвертий вважати вiдповiдно абзацами другим i третiм;

2) частину п’яту статтi 35 викласти у такiй редакцiї:

«5. Батьки або особи, якi їх замiнюють, вносять плату за харчування дiтей у державному та комунальному дошкiльному навчальному закладi у розмiрi, що становить не менше 60 вiдсоткiв (у мiськiй мiсцевостI) та не менше 40 вiдсоткiв (у сiльськiй мiсцевостI) вiд вартостi харчування на день.

Вiд плати за харчування дитини звiльняються батьки або особи, якi їх замiнюють, у сiм’ях, у яких сукупний дохiд на кожного члена сiм’ї за попереднiй квартал не перевищував рiвня забезпечення прожиткового мiнiмуму (гарантованого мiнiмуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звiльнення вiд плати за харчування дитини у державних i комунальних дошкiльних навчальних закладах».

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від від 15 жовтня 2014 року № 1172 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році».

download ukr

Наказ Українського центру оцінювання якості освіти

від 16 жовтня 2014 року № 106 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році».

download ukr

Більше статтей...

Пошук по сайту

Авторизація