joomla

Художньо-естетичний цикл

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ

    У Концепції загальної середньої освіти в України (12-ти річна школа) визначено наукові засади та перспективи розвитку шкільної художньої освіти, які мають бути висвітлені в державних стандартах, нових навчальних програмах посібниках, спонукаючи вчителів до педагогічної творчості. Підкреслено, що в процесі навчання в школі учні мають залучатися до образних мов різних видів мистецтва, до цінностей українського та зарубіжного мистецтва різних жанрів і стилів.

    Поява предмету "Художня культура" в навчальних планах загальноосвітніх шкіл – необхідність, яка буде сприяти всебічному художньому розвитку дітей.

    Головною метою вивчення художньої культури є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, формування у них світоглядних орієнтацій і компетентностей у сфері художньої культури, виховання потреб у творчий самореалізації та духовному самовдосконаленні у процесі опанування цінностей української та зарубіжної культури.

download ukr

Пошук по сайту

Авторизація