Діяльність ПМПК допомагає у вирішенні таких питань:

• своєчасне виявлення дітей з особливими освітніми потребами;

• визначення діагнозу та умов навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами;

• визначення індивідуальної програми розвитку дітей з особливими освітніми

• потребами;

• попереднє логопедичне, педагогічне та психологічне вивчення дітей з вадами розвитку

• направлення дітей із складними вадами розвитку (після попереднього консультування та оформлення необхідних документів) на психолого-педагогічне вивчення в консультацію з повноваженнями обласної для визначення особливих освітніх потреб і надання рекомендацій щодо змісту, методів та форми їх навчання, комплексної реабілітації

• участь у розробці пропозицій щодо розвитку мережі навчальних закладів для дітей дошкільного і шкільного віку, які можуть надавати освітні послуги дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, створення в них умов для інклюзивного (інтегрованого) навчання

Підставою для направлення дитини на діагностичне обстеження психолого – медико – педагогічної консультації є стійка неуспішність, специфічні труднощі в оволодінні навчальним матеріалом, наявне відставання чи відхилення від норми у розумовому розвитку, порушення поведінки. Виходити з ініціативою про проходження такого обстеження можуть батьки, вихователі дошкільних навчальних закладів, логопеди, вчителі шкіл і практичні психологи. Обстеження відбувається тільки за згодою батьків.

 

На діагностичне засідання ПМПК батьки ( або особа,яка замінює батьків) повинні мати необхідні документи:

1. Картка стану здоров'я та розвитку дитини

2. Епікризи, медичні довідки.

3. Зошити з математики та письма, малюнки

4. Заява батьків про обстеження дитини на районній (обласній) ПМПК

5. Якщо дитини вже була на обстеженні витяг із протоколу попереднього обстеження ПМПК

 

УВАГА! Запис на проходження діагностичного засідання в районній психолого – медико – педагогічній консультації .

Обстеження відбувається в присутності батьків.

Після проходження дитиною діагностичного обстеження на ПМПК видається витяг, який зберігається в особовій справі дитини у закладі, де дитина перебуває.

Вимоги до психолого - педагогічної характеристика дитини до діагностичного засідання ПМПК

Роз'яснення щодо застосування « Картка стану здоров'я і розвитку дитини»

Рекомендації щодо написання результатів психологічного обстеження «Картки стану здоров'я і розвитку дитини»

Рекомендації щодо написанню педагогічної характеристики «Картки стану здоров'я і розвитку дитини»

На основі даних обстеження дитини робиться висновок про характер відхилень у її розвитку, приймається колегіальне рішення про форму організації колекційного навчання, виховання і лікування дитини з урахуванням її психофізичних можливостей та індивідуальних особливостей; при необхідності даються рекомендації щодо реабілітації та адаптації дітей.

Висновок ПМПК має рекомендаційний характер і є підставою для направлення дітей органами управління освітою, охорони здоров'я, установ та закладів системи праці та соціального захисту населення до відповідних навчальних або лікувальних закладів за згодою батьків( осіб, які їх замінюють).

Перелік документів необхідних для влаштування дітей до спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні

На допомогу працівникам, які працюють із дітьми з особливими потребами

joomla

Чаплинська ПМПК

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах ДНЗ

           Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах ДНЗ.


Завантажити

Примірне положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими потребами

Завантажити

Про затвердження типової освітньої програми ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Завантажити

Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції

   Затверджено Типовий перелік спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів загальної середньої освіти, що додається.

Завантажити

Індивідуальні програми розвитку

Завантажити презентацію

Більше статтей...

Пошук по сайту

Авторизація