joomla

Іноземні мови

Завдання тесту ЗНО з англійської мови 2017 року

https://www.dropbox.com/s/9s5xbn5cm9cs4er/eng_test_2017.pdf?dl=0

 

  download ukr

Рекомендована література

1. Бигич Ю.Інтерактивні дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми /Ю. Бигич // Іноземні мови в школах України, 2015. - № 2. – С. 6-10.

2. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти / Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: МОНУкраїни: Державні стандарти.

http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state/standards/

3. Жарікова Л. Дистанційні форми роботи з обдарованими дітьми з компонентом змагання / Л. Жарікова // Іноземні мови в школах України, 2015. – № 2. – С. 11-14.

4. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. укр.. вид. докт. пед. наук, проф.. С. Ю. Ніколаєва]. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с.

5. Інтерактивні методи навчання на уроках англійської мови [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://www.bestreferat.ru/referat-193155.html

10 безкоштовних ресурсів для вивчення англійської мови

 BBC Learning English - можливість вивчати британську англійську мову з рівня lower intermediate (нижче середнього). Безліч напрямків, відео та аудіо матеріалів з текстівкою і транскрипцією. Один з розділів присвячений конкретно для роботи над вимовою. Курс 6 Minute English - шестихвилинні ролики на різні теми один з найпопулярніших серед користувачів.


Livemocha - це справжнісінька соціальна мережа для вивчаючих іноземні мови. Livemocha - спільнота ентузіастів: вчителі, лінгвісти і, звичайно, всі хто просто вивчає іноземну мову. Члени спільноти допомагають один одному вчитися. Виконали завдання - носії мови виправлять помилки. Також є практика обміну текстовими повідомленнями. Відео або аудіо-чат забезпечать кращу практику. Можете знайти напарника: ви вчите англійську, а йому допомагаєте у вивченні російської і все це в режимі реального часу.

Bussu. На цьому ресурсі теж можна знайти англомовного співрозмовника, до речі, крім англійської та російської тут можна вивчати ще 10 мов. На ресурсі велика кількість уроків для запам’ятовування лексики, постановки вимови та інших аспектів вивчення мови. Також, як і на Livemocha, ваші вправи перевірятиме носій мови, а ви, у свою чергу, його. Добре опрацьовано додаток для iOS та Android.

КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМАХ

      Сучасне суспільство вимагає виховання самостійних, ініціативних, відповідальних громадян, здатних ефективно взаємодіяти у виконанні соціальних, виробничих і економічних завдань. Виконання цих завдань потребує розвитку особистісних якостей і творчих здібностей людини, умінь самостійно здобувати нові знання та розв'язувати проблеми, орієнтуватися в житті суспільства. Саме ці пріоритети лежать в основі реформування сучасної загальноосвітньої школи, головне завдання якої – підготувати компетентну особистість, здатну знаходити правильні рішення у конкретних навчальних, життєвих, а в майбутньому і професійних ситуаціях. Тому, актуальним завданням дослідження є реалізація компетентнісно орієнтованого підходу у системі навчання іноземної мови у школі, який передбачає спрямованість освітнього процесу на формування та розвиток ключових  і предметних компетенцій особистості. 

      Організація навчального процесу на компетентнісних засадах забезпечує усвідомлене формування в учнів умінь і навичок усного (говоріння, аудіювання) і писемного (читання, письмо) спілкування.


https://drive.google.com/file/d/0B7aJfAokcK5YSzRmaFZEQ2JFU2s/view

Bикладання іноземних мов y загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 н.р.

      Чому люди переймаються питанням вивчення іноземних мов, не шкодуючи своїх сил, часу і грошей? Ось що говорить з цього приводу маркетинг-дослідження, проведене київським науково-освітнім центом. Стимулом до вивчення іноземних мов 51% опитаних людей називають кар'єрне зростання, 23% - навчання і стажування за кордоном, 12% роблять це для того, щоб зробити свій відпочинок більш комфортним, 7% збираються в ділові закордонні подорожі, 4% навчаються для участі в міжнародних конференціях і лише 3% опитаних працюють з іноземними партнерами. Як видно, переважна більшість відповідей безпосередньо пов'язана з роботою і просуванням кар'єрними сходами. Висновок з цього напрошується один - для успішної роботи в найрізноманітніших сферах і напрямках однієї рідної мови явно буде недостатньо, необхідне знання іноземної мови.

    Щоб дізнатися, як буде відбуватися процес вивчення іноземних мов у цьому навчальному році, зайдіть за посиланням:

 

https://drive.google.com/file/d/0B7aJfAokcK5YMDlva0g4NE1LYlU/view

                                  

Більше статтей...

пошук по сайту

Webchaposvita.org.ua

Авторизація