joomla

Інноваційна та експериментальна робота

ОЗНВК «Чаплинська школа-гімназія»: «Про хід реалізації експериментального дослідження»

«Про хід реалізації
експериментального дослідження на другому році формувального етапу (2016-2017н.р.)»
download ukr

ДНЗ «Вишенька»: «Здійснення економічної освіти дошкільників – важлива складова їх соціалізації»

Головним завданням освіти в Україні є виховання громадянина України, формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, якій притаманно почуття власної гідності, повага до прав і свобод людини, свідоме ставлення до обов’язків людини і громадянина, гордість за свою Батьківщину, здатність до саморозуміння і самовдосконалення, активної участі в соціальному житті країни.

Соціалізація особистості на даному етапі навчання і виховання є соціально педагогічною проблемою. Одним із пріоритетів у процесі соціалізації є здійснення економічної освіти у дошкільному навчальному закладі, так як у діючих освітніх програмах цьому питанню приділено недостатньо уваги. Тому виникла нагальна потреба у проведенні експериментального дослідження на базі ДОЗ саме з економічного виховання. Тим більше, що  проблема соціалізації через економічне виховання  співпадає із проблемою,     над якою працюють освітяни Херсонщини.download ukr

 Актуальність дослідження в тому, що в умовах  ринкової економіки кожна людина потребує адекватних уявлень про економічні категорії та навичок економічної поведінки. Саме життя поставило перед педагогами завдання економічної освіти юного покоління, виховання раціонального споживача, здатного ощадливо розпоряджатися і власними, і громадськими ресурсами.

Проектування педагогічного простору

Проектування педагогічного простору

для стимулювання внутрішньої і зовнішньої

мобільності

учасників навчально-виховного процесу

(методичні рекомендації)


download ukr

Впровадження інформаційно-комп’ютерних технологій

Тема: Впровадження інформаційно-комп'ютерних технологій в управління навчальним закладом як експериментальна частина науково-дослідної роботи „Створення інформаційного середовища навчального закладу на основі системи Net Школа Україна".

 

download ukr

Більше статтей...

Пошук по сайту

Авторизація