joomla

НВК «ЧАПЛИНСЬКА ШКОЛА-ГІМНАЗІЯ» АТЕСТОВАНО

       Школа 113 грудня 2016 року відбулося підсумкове засідання атестаційної комісії з проведення державної атестації НВК «Чаплинська школа-гімназія» Чаплинської районної ради Херсонської області.

       Відповідно до порядку денного було погоджено висновки членів атестаційної комісії за напрямами освітньої діяльності НВК «Чаплинська школа-гімназія» та сформовано вмотивовані рекомендації щодо підвищення якості надання освітніх послуг населенню за підсумками державної атестації навчального закладу.

       Для проведення атестаційної експертизи наказом відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації від 13 жовтня 2016 року № 217 було створено експертну комісію з числа провідних фахівців відділу освіти, молоді та спорту, комунальної установи «Чаплинський районний методичний кабінет», органів місцевого самоврядування, громадськості.

       У ході експертної оцінки НВК «Чаплинська школа-гімназія» встановлено, що педагогічний колектив закладу забезпечує на високому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти, виконання вимог чинного законодавства. Проведена значна робота зі створення умов для здобуття учнями повної загальної середньої освіти.

     Вивченням відповідності документації, у тому числі фінансової, вимогам законодавства встановлене повне дотримання єдиних нормативних вимог щодо ведення ділової документації.

        На час атестації заклад укомплектований педагогічними кадрами на 100%.

        Усього в навчальному закладі працює 51 педагог.

        Мають вищу педагогічну освіту 48 учителів, що становить 94%.ФОТО Комисия

        Склад колективу навчального закладу загалом стабільний.

Із загальної кількості педагогічних працівників вищу кваліфікаційну категорію мають 29 чол. (57%), першу категорію мають 12 чол. (23,5%), другу – 3 чол. (3,8%), 7 чол. (13,7%) мають категорію «спеціаліст».

Показник педагогічних працівників із вищою та першою кваліфікаційною категорією становить 80,5%.

       Атестація педагогічних кадрів закладу проводиться відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20 грудня 2011року № 1473.

       Упродовж трьох років на базі навчально-виховного комплексу «Чаплинська школа-гімназія» неодноразово проводилися районні семінари, майстер-класи, засідання районної Школи кадрового резерву.

       Проведена робота сприяла поширенню педагогічного досвіду серед освітян району. Учителі використовують інформаційно-комунікаційні технології у педагогічній діяльності. У навчально-виховному процесі педагогами широко використовуються мультимедійні педагогічні програмні засоби, мультимедійні презентації, відеофільми.

  Заклад має свою електронну скриньку та свій сайт за адресою http://chapschool1.at.ua/, що регулярно поповнюється інформацією про події у школі.

       За звітний період збережено в належному стані будівлю НВК без проведення капітальних ремонтів.

   Усього загальна кількість комп'ютерної техніки у навчально-виховному комплексі становить 46 одиниць.

     Компютерний класДо Всесвітньої мережі Інтернет заклад підключено швидкісними каналами зв'язку. За атестаційний період забезпечено стовідсотковий показник підключення до Інтернету усіх наявних у навчальному закладі комп'ютерів.

     У приміщенні школи постійно підтримуються необхідні умови для якісної організації життєдіяльності дітей.

      У закладі поступово оновлюються шкільні меблі, наочність. За звітний період за батьківської підтримки багато кабінетів закладу облаштовано інформаційно-методичними стендами та наочністю.

     Навчання, виховання та розвиток учнів відбуваються у безпечних, комфортних умовах.

  У навчально-виховному комплексі наявні 16 навчальних кабінетів і 3 лабораторії загальною площею 1005,5 кв.м., майстерні з трудового навчання для технічної та обслуговуючої праці. Спортивний комплекс навчального закладу включає фізкультурно-оздоровчу зону, що містить футбольне та баскетбольне поля, турніки, спортивне обладнання, спортивну залу площею 308,1 кв.м. та кабінет лікувальної фізкультури, оснащений відповідними тренажерами.

      У НВК створені необхідні умови для самореалізації школяра в позаурочний час.майданчик

Основними напрямками в системі виховної роботи закладу є формування громадянина-патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та особистих інтересів, виховання громадянина з демокра¬тичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Відмічена різноманітність використання форм організації виховного процесу: КВК, усні журнали, вікторини, круглі столи, диспути, тренінги, рольові ігри, брейн-ринги, дискусії, бесіди тощо.

     ФолькльорПротягом звітного періоду показник охоплення учнів позашкільною та позаурочною діяльністю є стабільним. У 2016-2017 навчальному в школі діє 6 факультативів, 14 курсів за вибором, працює 9 гуртків. 30% учнів займаються паралельно у гуртках позашкільних навчальних закладах району. Усього гуртковою роботою охоплено 87 % учнів.

       Учні школи кожного року є переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад; І та ІІ етапів науково-дослідницьких робіт МАН України; районних та обласних етапів конкурсів з української мови, спортивних змагань, дитячо-юнацької гри «Джура»(«Сокіл»); конкурсу художньої самодіяльності «Таврійський барвограй».    

       У ході вивчення ролі навчального закладу в житті територіальної громади, встановлено, що учні та вчителі беруть участь у спільних заходах, погоджених з виконкомом Чаплинської селищної ради.

Налагоджена співпраця педагогічного колективу з батьківською громадськістю.Батьки

Батьки беруть активну участь у виховних заходах, у організації та проведенні конкурсів, родинних свят тощо. Батьківська громадськість залучається до контролю за організацією харчування учнів, їхнього медичного обслуговування.

        За результатами засідання атестаційної комісії прийнято рішення – визнати атестованим НВК «Чаплинська школа-гімназія»

пошук по сайту

Webchaposvita.org.ua

Авторизація